OneLeg by susanne schmidt aps  

Børn skal røre sig og give sin krop variation.
Bevægelse er med til at stimulere motorik og indlæring.
At sidde stille på en stol er ikke at bruge kroppen aktivt.
Men ikke desto mindre er det, hvad mange skolebørn bliver dirigeret til.
En monoton og statisk siddestilling medfører
ofte træthed og manglende koncentration,
og kan på længere sigt betyde en usund og sammensunken holdning.
Det fysiske undervisningsmiljø bør derfor være udformet,
så det inspirerer til bevægelse.