Hviid Selskabsstiftelse  

Hos Hviid Selskabsstiftelse rådgiver erfarne advokater om alt indenfor oprettelse af selskaber. Vi beskæftiger os hovedsaglig med følgende selskabsformer:

  • Iværksætterselskab også forkortet IVS. Et IVS giver en god mulighed for at blive selvstændig for få midler. Der kræves nemlig kun, at man kan skyde en krone i selskabet ved oprettelsen. Der er dog det krav forbundet med et IVS, at man skal spare 25% op af selskabets overskud indtil selskabskapitalen når 50.000 kr. Det vil sige, at man ikke kan udbetale noget af overskuddet til sig selv, før man har nået de 50.000 kr.
  • Anpartsselskab forkortet ApS. For at oprette et ApS skal man kunne stille med 50.000 kr. Det behøver dog ikke kun at være i kontanter. Det kan være i form af et apportindskud. Det vil sige, at man kan få vurderet aktiver som f.eks. værktøj, produktionsmaskiner, patenter, biler mm. af en revisor. Den værdi aktiverne har kan indgå som en del af de 50.000 kr.
  • Aktieselskab som også kaldes et A/S. For at oprette et A/S, skal man have et noget større indskud nemlig 500.000 kr. Det skal dog siges, at også her kan man benytte muligheden for et apportindskud. Aktiverne i en enkeltmandsvirksomhed, som man f.eks. lukker for at stifte et A/S kan således også indgå i de 500.000 kr. Et aktieselskab er ofte et større selskab med flere ejere.
  • Holdingselskaber er selskaber, man kan oprette for, at de kan stå som ejere af andre selskaber. Et holdingselskab er således ejer af et eller flere driftsselskaber. Fordelen ved et holdingselskab er blandt andet, at man kan overføre overskuddet fra et driftsselskab til holdingselskabet. Dermed er det beskyttet mod eventuelle økonomisk dårlige tider i driftsselskabet.

En af de oplagte fordele ved de ovenstående selskabsformer er, at det gælder for dem alle, at man ikke hæfter personligt og solidarisk, som man gør i en enkeltmandsvirksomhed og i et interessentselskab. Det vil sige at ens personlige økonomi holdes udenfor selskabets.